8 de setembre de 2015

Bases del concurs de disseny de samarretes

BASES DEL CONCURS DE DISSENY DE SAMARRETES DE LA COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS DE BREDA

Organització: La COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS DE BREDA. 

Objectiu: L’objectiu del concurs és crear el disseny de la samarreta commemorativa del 20è aniversari dels gegants de Breda, l’Hipòlit i l’Anna i de la IX TROBADA GEGANTERA DE LA COMARCA DE LA SELVA.

Participants: Poden participar-hi totes les persones que ho desitgin.

Dissenys, formes i termes de presentació:
Cada participant pot presentar tots els dissenys que desitgi, sempre que siguin d’obres originals i inèdites, que no hagin estat presentades a cap altre concurs.
El disseny no ha de portar cap marca d’aigua o signatura/símbol que s’identifiqui amb l’artista, patrocinador, empresa...
Amb la lliure originalitat i singularitat de cada concursant, es tracta de dissenyar una samarreta amb el logotip de la COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS DE BREDA i crear un eslògan relatiu a l’aniversari dels nostres gegants i la trobada gegantera, que sigui concís i directe.

El disseny ha d’incloure:
 • Les figures dels gegants, l’Hipòlit i l’Anna (estil lliure)
 • El disseny haurà d’indicar clarament el text “20 anys de gegants a Breda”.
S’haurà de treballar amb una tinta blanca.
El disseny final no haurà d'excedir una superfície de 25x30cm.
L'arxiu original es presentarà en una cartolina d’una mida màxima de DIN-A4 i, a més a més i sense ser obligatori, en un CD o llapis de memòria amb els treballs en format digital d’alta resolució. Tot això, en un sobre tancat amb un pseudònim, acompanyat d’un altre sobre a l’interior del qual hi constaran les dades personals de l’autor/a (nom, edat, DNI, adreça, número de telèfon i adreça electrònica). Es poden presentar a l’OAC o, per al cas dels arxius digitals, per correu electrònic a gegants.breda@gmail.com

Termini: El termini de presentació serà fins al 30 de setembre (24:00H) del 2015.

Premis: Es premiarà el disseny guanyador amb un sopar en un restaurant de Breda i l’entrega d’1 samarreta estampada.

Exposició: La COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS DE BREDA podrà exposar les obres presentades i donar la possibilitat que els internautes opinin sobre el disseny que més els agradi. Les obres exposades podran ser publicades al blog de la COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS DE BREDA, i en altres mitjans que s'estimin necessaris per a la promoció del concurs.

Jurat i votacions: L’Assemblea de la COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS DE BREDA escollirà el disseny guanyador entre tots els treballs presentats.
El jurat tindrà en compte els següents criteris:

 • Qualitat artística, expressivitat i originalitat del disseny
 • Expressivitat i potencial comunicatiu com a reclam i imatge dels gegants
 • Idoneïtat de la imatge per aplicar-la a una samarreta.
El veredicte final es farà públic mitjançant una notícia al web municipal, al blog i al Facebook dels Gegants (www.gegantsigrallersdebreda.blogspot.com.es i www.facebook.com/gegantsBreda) el dia 15 d’octubre, abans de les 24 h.

En un termini de 30 dies naturals comptats des del dia de la publicació del disseny guanyador al web, la persona guanyadora haurà de facilitar al ‘OAC/cal Batlle: la fotocòpia del seu DNI per rebre el premi.

El Premi es podrà declarar desert en cas que el Jurat cregui que cap de les obres presentades no assoleix la qualitat mínima necessària. El veredicte del Jurat serà inapel·lable. Totes les incidències i reclamacions que puguin presentar-se seran resoltes pel jurat.

Obligacions dels participants: El treball guanyador quedarà en propietat de la COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS DE BREDA. La presentació al concurs implica l'autorització de l'autor de la divulgació del seu treball per qualsevol mitjà de comunicació. Els organitzadors adquireixen en exclusiva tots els drets de propietat intel·lectual inherents a l'obra finalista, i podran lliurement procedir a la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, tenint dret a expressar l'obra per qualsevol mitjà o suport tangible o intangible comprenent totes i cadascuna de les modalitats d'explotació, incloent-hi els drets de reproducció en qualsevol suport o format, així com els drets de distribució i comunicació pública de l'obra, per a la seva explotació comercial. Queda inclosa l'emissió i transmissió en línia de les obres i la seva posada a disposició a través de les xarxes digitals interactives. En qualsevol cas, es farà esment del nom de l’autor o autora del disseny.

Acceptació de les bases: La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació d'aquestes bases. Els concursants es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d'imatge.

Altres disposicions: Qualsevol fet no previst en aquestes bases o dubte sobre la interpretació de les mateixes, serà resolt a criteri dels organitzadors. La participació en la present convocatòria implica acceptar totes i cadascuna de les disposicions contingudes a les presents bases i la conformitat amb les decisions que l’organització pugui prendre. L'organització es reserva el dret d'admissió per a aquells treballs que pel seu contingut puguin resultar controvertits.

Atenció a participants: Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu dirigir a l’adreça de correu electrònic gegants.breda@gmail.com

Protecció de dades: En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, informem que les dades personals proporcionades pels participants seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal, que el seu titular i responsable és l’Associació Colla de Geganters i Grallers de Breda, i l'única finalitat del qual és la de gestionar la present convocatòria. Amb la remissió de les teves dades, dones el seu consentiment perquè l’Associació Colla de Geganters i Grallers de Breda pugui dur a terme el seu tractament amb aquesta finalitat. Les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i seran destruïdes en finalitzar el concurs. Podreu exercir, en qualsevol moment, el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les vostres dades en els termes legalment fixats.

1 comentari:

 1. PRODUCTOS PERSONALIZADOS CON TU FOTO/LOGO

  Os dejo un link de productos de regalo personalizados con tu foto/logo para cualquier clase de evento como artículos de publicidad(llaveros,pins,bolis,imanes...) productos religiosos - cofrades( medallas, cordones, rosarios,...) o regalos para tus invitados (bodas, comuniones, bautizos..)disculpen molesias.
  www.regalosconpersonalizado.com
  www.regalosconpersonalizado.blogspot.com
  www.articuloscofrades.blogspot.com

  ResponElimina